0
پنجشنبه 01 مهر 1395

 

 


 

 

محصولات جدید
دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه فلزی مدل 330B8
دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه فلزی مدل 330B8
Resolution
800TVL
Image Sensor
CMOS "1/3
Lens Range
4-9mm Varifocal
IR Range
20 Meters
دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه فلزی مدل 330B7
دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه فلزی مدل 330B7
Resolution
700TVL
Image Sensor
CCD Sony ”1/3
Lens Range
4-9mm Varifocal
IR Range
20 Meters
دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه فلزی مدل 1838B
دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه فلزی مدل 1838B
Resolution
540TVL
Image Sensor
1/3” Super HAD II CCD Sony
Lens Range
4-9mm Varifocal
IR Range
40 Meters
دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه فلزی مدل 1838D
دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه فلزی مدل 1838D
Resolution
700TVL
Image Sensor
1/3” Super HAD II CCD Sony
Lens Range
4-9mm Varifocal
IR Range
40 Meters
دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه پلاستیکی مدل 451
دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه پلاستیکی مدل 451
Resolution
800TVL
Image Sensor
CMOS "1/3
Lens Range
3.6mm Fix
IR Range
20 Meters
دوربین مداربسته بولت با لنز وریفوکال مدل 1523
دوربین مداربسته بولت با لنز وریفوکال مدل 1523
Resolution
600TVL
Image Sensor
CCD Sony ”1/3
Lens Range
8-20mm Varifocal
IR Range
50 Meters
دوربین مداربسته بولت با لنز وریفوکال مدل 1504D
دوربین مداربسته بولت با لنز وریفوکال مدل 1504D
Resolution
700TVL
Image Sensor
CCD Sony ”1/3
Lens Range
9-22mm Varifocal
IR Range
50 Meters
دوربین مداربسته بولت با لنز وریفوکال مدل 1504A
دوربین مداربسته بولت با لنز وریفوکال مدل 1504A
Resolution
600TVL
Image Sensor
CCD Sony ”1/3
Lens Range
9-22mm Varifocal
IR Range
50 Meters
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 800 B7 36C
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 800 B7 36C
Resolution
700TVL
Image Sensor
SONY HAD CCD "1/3
Lens Range
3.6mm Fix
IR Range
30 Meters
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 1500 B1
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 1500 B1
Resolution
1200TVL
Image Sensor
CMOS "1/3
Lens Range
3.6mm Fix
IR Range
30 Meters
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 800 B7 36S
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 800 B7 36S
Resolution
800TVL
Image Sensor
CMOS "1/3
Lens Range
3.6mm Fix
IR Range
30 Meters
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 790 B12
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 790 B12
Resolution
1200TVL
Image Sensor
CMOS "1/3
Lens Range
4mm Fix
IR Range
40 Meters
banner slider
محصولات پرفروش
دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه فلزی مدل 551 F8
دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه فلزی مدل 551 F8
Resolution
800TVL
Image Sensor
CMOS "1/3
Lens Range
3.6mm Fix
IR Range
20 Meters
دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه پلاستیکی مدل 451
دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه پلاستیکی مدل 451
Resolution
800TVL
Image Sensor
CMOS "1/3
Lens Range
3.6mm Fix
IR Range
20 Meters
دوربین مداربسته بولت با لنز وریفوکال مدل 849A
دوربین مداربسته بولت با لنز وریفوکال مدل 849A
Resolution
700TVL
Image Sensor
CCD Sony ”1/3
Lens Range
4-9mm Varifocal
IR Range
50 Meters
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 759AHZ25
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 759AHZ25
Resolution
650TVL
Image Sensor
1/3” Super HAD II CCD Sony
Lens Range
4mm Fix
IR Range
30 Meters
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750AHZ25
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750AHZ25
Resolution
540TVL
Image Sensor
1/3” Super HAD II CCD Sony
Lens Range
4mm Fix
IR Range
30 Meters
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750AHZ23
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750AHZ23
Resolution
540TVL
Image Sensor
CCD Sony ”1/3
Lens Range
3.6mm Fix
IR Range
30 Meters
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 732AHZ23
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 732AHZ23
Resolution
480TVL
Image Sensor
CCD Sony ”1/3
Lens Range
3.6mm Fix
IR Range
30 Meters
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 790 B12
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 790 B12
Resolution
1200TVL
Image Sensor
CMOS "1/3
Lens Range
4mm Fix
IR Range
40 Meters
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 785 B12
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 785 B12
Resolution
1200TVL
Image Sensor
CMOS "1/3
Lens Range
4mm Fix
IR Range
40 Meters
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 780 B7 42C
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 780 B7 42C
Resolution
800TVL
Image Sensor
CMOS "1/3
Lens Range
4mm Fix
IR Range
40 Meters
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 780 B7
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 780 B7
Resolution
700TVL
Image Sensor
SONY HAD CCD "1/3
Lens Range
4mm Fix
IR Range
40 Meters
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750 B8
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750 B8
Resolution
800TVL
Image Sensor
CMOS "1/3
Lens Range
3.6mm Fix
IR Range
30 Meters
banner slider